Convocator sedință extraordinară Consiliul Local – 23.12.2020, ora 12:00