Intrebări frecvente

Aplicată deja cu succes în peste 1.500 de orașe din întreaga lume, bugetarea participativă le permite cetăţenilor să se implice în mod real în luarea deciziilor privind dezvoltarea localităţii lor. Practic, primăria alocă o parte din bugetul anual pentru propunerile venite din partea locuitorilor în privința a ceea ce ar trebui îmbunătățit în următorul an.

În cadrul formulării acestor propuneri, cetăţenii, sunt asistaţi de administraţia oraşului și pot depune proiecte cărora le va fi verificată fezabilitatea. Punctul culminant al întregului proces este votul popular pentru selectarea acelor proiecte care vor fi realizate de autoritățile locale în perioada 2021 – 2022.

 • Cine poate trimite propuneri de proiecte?

  Pot participa la procesul de bugetare participativă cetăţenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Măgurele şi au vârsta de cel puţin 18 ani, prin completarea fișei de proiect disponibilă de site.

 • Asociațiile de proprietari pot depune propuneri?

  Propunerile sunt depuse exclusiv de cetățeni, în mod individual.

 • Cum pot trimite o propunere de proiect?

  Propunerile pot fi trimise prin intermediul platformei Bugetării Participative bugetare.primariamagurele.ro,  sau cu ajutorul reprezentanților Primăriei, la sediul Primăriei Orașului Magurele.

 • Ce propuneri pot fi depuse?

  Proiectele trebuie să se încadreze într-unul dintre următoarele domenii:
  – mediu;
  – mobilitate, accesibilitate şi siguranţa circulaţiei;
  – spații verzi și locuri de joacă;
  – amenajare spaţii publice (amplasare de mobilier urban, plantare de copaci, amenajare spații verzi etc);
  – smart city;
  – educație;
  – cultură;
  – sport.

 • Ce criterii trebuie să le îndeplinească propunerile?

  • Să contribuie la îndeplinirea unui obiectiv de interes general pentru orașul Măgurele (proiecte de natura investițiilor, reparațiilor, amenajări urbane, dotări cu mobilier urban ori similare).
  • Să aibă un obiectiv care să se încadreze în aria de competență a Primăriei Orașului Măgurele și care vizează un spațiu public;
  • Să nu fie contrare sau incompatibile cu proiecte aflate în derulare sau integrate în strategiile viitoare ale administrației locale.
  • Să nu aibă caracter politic, publicitar, comercial sau etnic;
  • Să nu necesite cheltuieli majore de funcționare (întreținere, plata unor drepturi de autor etc.) după implementare.
  • Să se încadreze în bugetul maxim alocat fiecărui proiect.
  • Să fie definite cât mai clar. Prin precizarea cât mai concretă a detaliilor va fi posibilă o analiză care să permită o bugetare riguroasă și un termen pentru implementare. Propunerile prea generice ar putea să facă dificilă sau imposibilă realizarea acestora.

 • Care este suma maximă alocată unui proiect?

  Pentru a fi pus în practică, fiecare proiect trebuie să implice un cost maxim de 10.000 de euro.

 • Câte proiecte vor fi finanțate?

  În urma procesului de bugetare participativă, vor fi alese maxim 3 proiecte care vor respecta criteriile stabilite în prezentul regulament și prevederile legale în vigoare, pentru a fi implementate în anul 2021.

  Proiectele vor fi alese în funcție de numărul de voturi și oportunitatea proiectului la nivelul orașului și indiferent de categoria din care fac parte.

 • De ce ar trebui ca propunerile să fie clare şi detaliate?

  Prin precizarea cât mai concretă a detaliilor va fi posibilă o analiză care să permită o bugetare riguroasă și un termen pentru implementare. Propunerile prea generice ar putea să facă dificilă sau imposibilă implementarea.

 • Propunerile pot fi însoțite de o documentație suplimentară?

  Cei care depun proiecte le vor putea completa cu documente pe care le consideră relevante (fotografii, hărți, planuri de localizare etc.). Vor fi acceptate, însă, doar atașamentele trimise în format PDF, până la o limită de 5 MB și atașamentele trimise în format JPG, JPEG, PNG.

 • Propunerile vor fi supuse la vot așa cum au fost depuse?

  Primăria Orașului Măgurele va realiza, în perioada 30 martie – 4 aprilie, o analiză tehnică a tuturor propunerilor depuse de cetățeni. În urma analizei, propunerile supuse votului vor păstra ideea iniţială, dar vor fi adaptate de serviciile din cadrul administrației locale, care vor estima mai exact costurile implicate, posibilităţile concrete de acţiune și timpul de execuție.

  Dacă se constată că unele propuneri sunt similare în ceea ce privește conținutul sau proximitatea spaţială, poate fi justificată integrarea acestora într-un singur proiect, cu înștiințarea prealabilă a deponenților.

  Propunerile de proiecte care nu respectă regulamentul privind domeniile și costurile de implementare nu vor ajunge să fie supuse votului.

 • Este posibil să se schimbe o propunere?

  Este important de știut că fiecare cetățean poate depune, prin intermediul platformei, o singură propunere de proiect care, odată transmisă, nu mai poate fi modificată.

 • Primăria Orașului Măgurele revizuiește toate propunerile?

  Da, comisia tehnică din cadrul Primăriei Măgurele va realiza o analiză tehnică a tuturor propunerilor depuse de cetățeni. Propunerile care respectă parametrii definiți vor fi supuse la vot.

 • Câte propuneri pot fi prezentate de fiecare cetățean?

  Fiecare participant poate depune o singură propunere de proiect prin platforma bugetării participative.

 • Cum se votează un proiect?

  În perioada 5 – 19 aprilie 2021, cetățenii orașului Măgurele își vor putea exprima votul asupra proiectelor ce urmează să fie puse în practică. Cei care doresc să voteze vor trebui să se înscrie, însă, înainte, pe platforma bugetare.primariamagurele.ro. Fiecare cetățean poate vota 3 proiecte din cele publicate pe platformă.

  Într-o primă etapă, vor fi selectate 5 proiecte, reprezentând proiectele cu cele mai multe voturi primite din partea cetățenilor. Votul final, pentru desemnarea celor 3 finaliste, va fi acordat în cadrul comisiei tehnice din cadrul primăriei și va fi bazat pe criterii precum beneficiile aduse imediat comunității, costuri totale etc. Important este că, în selectarea unui proiect, va conta în proporție de 70% votul public și de doar 30% – votul comisiei tehnice.

 • Cum mă înregistrez pe site?

  Te poţi înregistra cu uşurinţă apasând link-ul “Inregistrare” şi complectând  numele, adresa de e-mail, parola, adresa şi numărul de telefon .  Validarea contului creat se face prin introducerea codului de confirmare primit prin SMS.

 • De ce este necesar și votul comisiei?

  Cu siguranță vor exista multe propuneri de proiecte care pot aduce beneficii comunității însă implementarea acestora în cadrul administației publice se poate face doar respectând prevederile în vigoare.  Votul comisiei este, însă, important pentru că, dincolo de beneficii, fiecare proiect desemnat câștigător trebuie să respecte prevederile legale în vigoare.

 • Cum se poate obține o clarificare suplimentară?

  Informații suplimentare cu privire la bugetarea participativă puteți obține prin email la adresa bugetare@primariamagurele.ro sau la numărul de telefon 0733-448-338.

 • La ce îmi folosește bugetarea participativă?

  Să exprim problemele cu care mă confrunt şi să propun soluţii pentru acestea.

  Să fiu ascultat, înţeles şi să văd că părerea mea chiar contează.

  Să formulez idei şi iniţiative proprii pentru ca viaţa să fie mai bună şi mai plăcută în cartierul şi în oraşul meu.

  Să particip efectiv la stabilirea priorităţilor în cheltuirea banilor comunităţii noastre locale.

  Să am ocazia de a-mi transforma ideile în proiecte ale comunităţii.