Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public