Contract de cesiune a serviciului public de salubrizare / deszapezire